Účetnictví

Vedení účetnictví (původně podvojné účetnictví) ušetří klientům čas strávený s účetní administrativou. Zákazník může využít zpracování kompletního účetnictví, zpracování jeho závazků a pohledávek.

Tato služba dále zahrnuje:

 •  vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku,
 •  vedení evidence skladu a skladového hospodářství,
 • zpracování daňového přiznání k dani k příjmu, k DPH, k silniční dani aj.,
 •  přípravu a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů,
 •  vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest,
 •  zpracování vnitřních směrnic a interního účtování,
 • sestavování účetní uzávěrky,
 • zakládání rozvahy a výkazu zisku a ztrát do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem.

Místo původního názvu jednoduché účetnictví se dnes používá termín daňová evidence.  Tuto službu využívají hlavně osoby samostatně výdělečně činné.

Využití externích služeb zahrnuje

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence,
 • vedení a zpracování pokladní knihy,
 • vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů,
 • vedení a zpracování pokladní knihy,
 • vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů,
 • vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků,
 • zpracování roční účetní závěrky,
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH,
 • zpracování přiznání k DPH, k silniční dani, dani ze závislé činnosti aj.

Významný vliv na podnikání má i mzdová agenda podniku s kterou je spojena řada zákonných povinností.Je také častým důvodem finanční kontroly ze strany finančního úřadu, státní správy sociálního zabezpečení, pracovního úřadu nebo zdravotní pojišťovny. Jako klient můžete využít nabídky zastoupení v případě uvedených kontrol nebo požádat o jakoukoliv odbornou pomoc, kterou zahrnuje mzdová a personální agenda.

 • zpracování a vedení mzdové agendy,
 • evidence zaměstnanců,
 • výpočet mezd, odvodů, zálohy na daň z příjmu,
 • vedení mzdových listů,
 • zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a další orgány,
 • podklady pro nástup a výstup zaměstnanců a další.

Klientům poskytujeme také služby v oblasti daňového poradenství a optimalizace. Snižování daňové zátěže provádíme přes efektivní odpisy, metodiku účtování a jiné.

Poskytujeme

 • komplexní účetní a daňový servis,
 • optimalizace deňové povinnosti,
 • zpracování daňového plánu,
 • zastupování společnosti při auditu nebo jednání s úřady,
 • program daňových úlev,
 • program slev na dani aj.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte KONTAKTOVAT, popř. využijte níže připojený objednávkový formulář.

1584

Generální partner