Jednatel s.r.o.

 

Statutární orgán společnosti, jeho jednání je jednání s.r.o. samotné - jedná za společnost a jejím jménem. Statutárním orgánem s.r.o. je 1 či více jednatelů (počet je uveden ve společenské smlouvě (SS); srov. §110/1/e, kdy tento počet lze měnit jen změnou SS).

Může jím být pouze fyzická osoba, která splňeju podmínky pro provozování živnosti - zletilost, bezúhonnost apod.

1584

Generální partner