Družstvo

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.

Družstvo musí mít nejméně 5 členů, výjimku tvoří družstvo, které je tvořeno alespoň dvěma právnickými osobami. Družstvo za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem, oproti tomu členové družstva za porušení závazků neručí (až na výjimky určené stanovami). Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, jejichž souhrnná výše musí být minimálně 50 000 Kč. Název družstva musí obsahovat označení „družstvo“.

1584

Generální partner