Obchodní rejstřík

OR  je  veřejný  seznam,  do  kterého se zapisují  zákonem  stanovené  údaje  týkající  se podnikatelů nebo organizačních  složek jejich  podniků, o  nichž to  stanoví zákon. OR je veden soudem určeným k tomu zvláštním právním předpisem (rejstříkový soud). OR  je veřejným seznamem  podnikatelů (ne však všech) a základních právně relevantních údajů o nich (údaje, které mají význam pro pružný a bezpečný obchodní styk).
Hlavní funkcí OR je poskytování   základních  informací   o  obchodních   partnerech v obchodním styku; jde vlastně  o komunikační kanál osob zapsaných v rejstříku vůči blíže neurčenému  počtu osob, orgánů a institucí, vyplývající z principu formální publicity.

1584

Generální partner