Obchodní společnost

Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společností či zákon jinak.“ Ustanovení § 56 odst. 1 obchodního zákoníku (tj. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Konkrétními obchodními společnostmi, jejichž prostřednictvím lze dle českého právního řádu podnikat, jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost. Obchodní společností je také evropské hospodářské zájmové sdružení, které však podnikat nesmí. Poslední dvě jmenované formy byly do českého práva převzaty z práva evropské v souvislosti s členstvím ČR v EU.

1584

Generální partner