Evropská společnost

Evropská společnost , též   Evropská akciová společnost   neboli   Societas Europaea   (zkratka   SE ) je  akciová společnost  založená evropským právem. Je upravena  nařízením Rady č. ES/2157/2001 ze dne 8. října  2001 o statutu evropské společnosti.

 

Evropskou společnost je možné založit pouze následujícími postupy :

  • Fúzí alespoň dvou akciových společností, které podléhají právním předpisům různých členských států EU, tj. mají svá sídla ve dvou různých členských státech EU. 
  • Transformací akciové společnosti mající sídlo v členském státě EU, pokud má alespoň dva roky dceřinou společnost sídlící v jiném členském státě EU.
  • Založením dceřiné společnosti jiné evropské společnosti.
  • Založením dceřiné společnosti úpisem akcií   společnostmi, které sídlí ve dvou různých členských státech 
1584

Generální partner