Akciová společnost

Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.
Jde o kapitálovou společnost, na níž se společníci podílí prostřednictvím akcií. Akcionáři se zásadně na činnosti a.s. nepodílí osobními výkony. A.s. zároveň není vázána na svůj osobní substrát. Jména akcionářů se nezveřejňují (též anonymní společnost) - s výjimkou jediného akcionáře.

1584

Generální partner