Ready made SE

Ready made Evropská akciová společnost

Bezesporu největší výhodou Evropské společnosti oproti bežné akciové společnosti je možnost obsadit statutární orgány pouze 2 osobami, možnost přemístění sídla do jiného členského státu EU a vysoká celoevropská prestiž.

Nesporně vysoká image Evropské společnosti v podnikatelském prostředí a možnost jejího přesídlení v rámci EU, je další velkou výhodou.

V současné době je nejvýhodnější způsob pořízení evropské společnosti její nákup v formě ready-made, a to zejména kvůli zdlouhavosti a komplikovanosti zakládacího procesu, z důvodu nutnosti přeshraničního prvku při založení SE na klíč.

Ke každé společnosti nabízíme službu poskytnutí sídla již od 140 Kč a rovněž máte možnost využít služeb naší účetní společnosti Profitas.cz!

V rámci převodu READY MADE SE pro Vás zajistíme:

  • ověření potřebných listin a podpisů na všech dokumentech a listinách ready made SE
  • soudní poplatek za zápis změn do obchodního rejstříku u příslušné ready made evropské společnosti
  • uspořádání a organizace valné hromady a volba nových členů představenstva a dozorčí rady evropské akciové společnosti
  • změna sídla společnosti v rámci Prahy
  • výpis z živnostenského rejstříku a výpis z katastru nemovitostí
  • garance zápisu do obchodního rejstříku
  • výpis z rejstříku trestů členů představenstva a dozorčí rady
  • převod cenných papírů společnosti
  • vyřízené volných živností
  • přihlášení společnosti k dani z příjmu

 

Srovnáním s konkurencí se můžete snadno přesvědčit, že naše ceny ready made Evropské společnosti zahrnují vše potřebné k tomu, abyste mohli ihned začít podnikat!

 

Ready made SE již za 63.900,- Kč!

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte KONTAKTOVAT, popř. využijte níže připojený objednávkový formulář.

1607

Generální partner