Jaké povinnosti na úřadech s sebou přináší vznik právnické osoby?

Níže Vám nabízíme přehled praktických rad a zkušeností, které jsme pro Vás pro přehlednost rozdělili do několika oblastí, do kterých obsahově spadají.

Plátce daně je povinnen podat přihlášku na příslušný Finanční úřad nejpozději do 15 dnů od vzniku povinnosti strážet daň. Jedná se o daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitostí), daň silniční (v případě využívání motovových vozidel).

Na živnostenském úřadě je nutné oznámit předem zahájení, případně ukončení provozování činnosti v provozovně.

Na okresní správě sociálního zabezpečení musí podnikatel oznámit  zaměstnávající osoby (zahájení nebo ukončení pracovní činnosti) do 8 dnů dané změny.

1568

Generální partner