Co znamená označení SE?

Níže Vám nabízíme přehled praktických rad a zkušeností, které jsme pro Vás pro přehlednost rozdělili do několika oblastí, do kterých obsahově spadají.

SE je označení pro Evropskou společnost, která je založena na právu Evropského společenství a Evropské unie. Posláním Evropské společnosti je usnadnit volný pohyb osob, kapitálu a subjektů po celé EU. Sídlo Evropské společnosti se musí nacházet na některém ze států Evropské unie a musí se tam nacházet i ústředí společnosti. Firmě stačí, aby se zapsala pouze v jednom členském státě a je uznána v všech ostatních. Odvádět daně musí ve všech zemích, kde vyvíjí činnost. Výhodou je celoevropská prestiž společnosti, systém řízení je podobný s řízením a správou tuzemské společnosti a k založení je potřeba pouze 2 osob do orgánů společnosti.

1568

Generální partner