Co všechno je potřeba předložit při založení společnosti s ručením omezeným?

Níže Vám nabízíme přehled praktických rad a zkušeností, které jsme pro Vás pro přehlednost rozdělili do několika oblastí, do kterých obsahově spadají.

 

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Ten se uskuteční na základě podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který musí být podán na příslušný soud do 90 dnů od založení společnosti. Návrh musí podepsat všichni jednatelé a jejich podpisy musí být úředně ověřeny.

Spolu s návrhem je nutné přiložit řadu příloh. Za společnost je to společenská smlouva nebo zakladatelská listina, oprávnění k podnikatelské činnosti, výpis z katastru nemovitostí, souhlas s umístěním sídla, doklad o splnění vkladové povinnosti. Za každého jednatele se dále předkládá výpis z Rejstříku trestů a čestné prohlášení.

1568

Generální partner