Jak je to se základním kapitálem u ready made společnosti?

Níže Vám nabízíme přehled praktických rad a zkušeností, které jsme pro Vás pro přehlednost rozdělili do několika oblastí, do kterých obsahově spadají.

Velkou výhodou ready made společností je to, že není potřeba částky 200.000,- Kč jako základního kapitálu společnosti. Ready made má totiž již splacený základní kapitál a při převodu se těchto 200.000,- Kč převádí pouze účetně.

1568

Generální partner