Jak probíhá převod společnosti?

Níže Vám nabízíme přehled praktických rad a zkušeností, které jsme pro Vás pro přehlednost rozdělili do několika oblastí, do kterých obsahově spadají.

 

V rámci převodu ready made společnosti je svolání a organizace valné hromady, na které probíhá odvolání a jmenování nového jednatele, je projednána případná změna názvu a sídla společnosti. Je podepsána zprostředkovatelská smlouva s prodejcem a předání všech dokladů společnosti. Případným využití služby poskytnutí sídla je podepsána i smlouva o poskytnutí sídla.

Na základě těchto dokumentů je pak podán na daný soud návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.

1568

Generální partner